Om oss

Välkommen till föreningen Träpatronerna

  • Vi kan ge dig information och kunskap
  • Vi har själva erfarenhet av sjukdomen
  • Vi kan ge dig råd, stöd och gemenskap

Träpatronerna är en patientförening för män som fått diagnosen prostatacancer, men naturligtvis är även kvinnor välkomna. Föreningen är ett komplement till vad sjukvård och enskilda läkare kan erbjuda. Vi är många som kan dela med oss av våra egna erfarenheter av olika behandlingar och sjukdomsförlopp. Under flik kontaktpersoner finns namn och adress på ett antal medlemmar som du gärna kan kontakta om du har frågor eller funderingar runt sjukdomen.

Trots att prostatacancer är så vanlig är den en sjukdom man tidigare inte talade om. Som medlem i Träpatronerna kommer du att få kontakt med andra drabbade samt anhöriga. Gemenskapen med andra vilka du kan tala fritt med om sjukdomen har stor betydelse. Vi hoppas att du därigenom lättare kommer att kunna förstå och hantera din situation. Vårt mål är att alla skall ha bästa möjliga livskvalitet.

Senast uppdaterad 25 augusti 2020