Verksamhet

Vilka är vi ?

Träpatronerna är en partipolitiskt och religiöst obunden patientförening för prostatacancerdrabbade och deras anhöriga. Föreningens verksamhetsområde är Västernorrlands län.

Vår viktigaste uppgift är att ge stöd till den enskilde mannen och hans närstående. Vi har regelbundna träffar där du kan träffa andra män som har prostatacancer eller de som har haft sjukdomen, vid träffarna kan du också lyssna på föredrag. Vid behov arrangerar vi stödsamtal och stödgrupper. Träpatronerna har mycket god kontakt med urolog- och onkologkliniker i Västernorrland, men även i andra delar av Sverige genom Prostatacancerförbundet. 

Vi är även ofta ute i offentliga sammanhang och informerar om prostatacancer.

 

Några medlemmar är utbildade för att fungera som stödpersoner. De har erfarenhet av sjukdomen och dess behandlingsmöjligheter och kan berätta om hur andra drabbade har tänkt och reagerat i denna situation. Stödpersonerna har givetvis moralisk tystnadsplikt. De finns under rubriken ”Kontaktpersoner” och man kan när som helst ringa någon av dem.

Du kan även alltid ta kontakt med någon i vår styrelse (Till fliken Styrelse>>)

Senast uppdaterad 06 december 2021