Årsmöte 2022

Här finns handlingar till Träpatronernas årsmöte den 17 mars klockan 13.00 på Pingstkyrkan i Sundsvall. Adress Rådhusgatan 37

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2021

Resultaträkning 2021

Budget 2022

Verksamhetsplan 2022

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll

Årsmötesreferat

Senast uppdaterad 27 april 2022