Årsmöte 2020

Här nedan finns handlingarna till årsmötet 2020 på Åkersviksskolans aula, Sundsvall onsdag den 18 mars klockan 13.00

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2019

Resultaträkning 2019 och budget 2020

Verksamhetsplan 2020

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll

Referat med bilder från årsmötet

Även om det är coronatider så valde vi att hålla vårt årsmöte. Vi hade erbjudit våra medlemmar att följa förhandlingarna per telefon och fem personer nappade på detta erbjudande. På årsmötet deltog ett tiotal medlemmar

 

Som synes var det glest i bänkarna.

Ordförande Sture Henningsohn öppnade mötet, men avstod i år från något inledningsanförande utan vi gick direkt på årsmötesförhandlingarna.

Mötet konstaterade att det var stadgeenligt utlyst och till presidium valdes Roland Östling (ordf) och Lars-Olov Högström (Sekr). Så snart protokollet är justerat kommer det att publiceras på vår hemsida och skickas ut till alla medlemmar som registrerat sin e-post.

Till justerare valdes Assar Jansson och Håkan Olsson.

Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes.

Därefter tog revisor Sven Åke Grip till orda och läste upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Så blev även årsmötets beslut.

Resultat- och balansräkningen godkändes och även verksamhetsplan och budget för år 2020. Samtliga handlingar finns på hemsidan.

Beträffande årsavgiften från och med 2021 beslöts att den ska vara oförändrad till 150 kronor. Tidigare har även familjemedlem betalat 150 kronor men nu beslöt årsmötet på styrelsens förslag att totala avgiften när två familjemedlemmar är medlem i föreningen stannar på 200 kronor. Du som läser detta passa på att anmäl din sambo som medlem i föreningen, Det blir ju bara en merkostnad på 50 kronor per år. Du kan göra det genom att svara på detta mail eller skicka ett separat mail till trapatronerna@live.se

Beträffande valen blev det omval för hela slanten. Sture Henningsohn ordförande på ett år och Lennart Lundsten, Bo Näslund, Sune Nordström och Lars-Olov Högström valdes till styrelsemedlemmar på två år. Även omval på revisorerna.

Till föreningens ombud till Prostatacancerförbundets Riksstämma valdes Tord Berglund. Det är dock osäkert om det blir någon stämma i år.

 

Några motioner hade inte inkommit och inte heller hade styrelsen några ytterligare förslag att komma med varför ordförande kunde avsluta mötet efter cirka 20 minuters förhandlingar.

Naturligtvis avslutades stämman med fika.

 

Senast uppdaterad 08 februari 2023