Årsmöte 2016

Här finns handlingar från årsmötet 2016

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Verksamhetsplan 2016

Budget 2016

Mötesreferat

Årsmötesprotokoll

Senast uppdaterad 25 augusti 2020