Första samtalsträffen på länge!

Styrelsen kallade till denna samtalsträff för att testa lite idéer för kommande verksamhet. Plus att lyssna in vad medlemmarna tycker är viktigt för oss att driva. 

Magnus Klang Foto Ver Beskuren

Magnus Klang - vår nye ordförande

Torsdag 7 oktober kl 13-15 genomförde vi ett samtalsmöte. Vid mötet presenterade sig vår nye ordförande och styrelsen. Nytt från förbundet och samarbetsgruppen i Skåne presenterades kort. Vidare diskuterades en del tankar om aktiviteter och inriktning av arbetet i PCF-Syd 2021/2022. Bland annat finns det ett behov att ha nyligen behandlade som kontaktpersoner eftersom behandlingarna är annorlunda numera. Anhöriggruppen fick frivilliga till sin grupp. Kassören bad de närvarande att spärra 9 maj 2022 för då planeras nästa års bussutfärd. 

Senast uppdaterad 08 november 2022