Perituskliniken presensterade sin verksamhet.

Vi började träffen med en gemensam lunch. Närvarande fick kort information om kommande aktiviteter. Närvarande styrelseledamöter presenterades. Därefter överlämnades ord och bild till  Åsa Dahm, VD Perituskliniken och Susanne Aspehall-Malm, verksamhetschef. som presenterade klinikens verksamhet.

DSC 9210

Åsa Dahm, VD Perituskliniken och Susanne Aspehall-Malm, verksamhetschef från Perituskliniken i Lund.

Perituskliniken finns i Lund i AstraZenacabyggnaden på Scheelegatan i Lund. Lokalerna är specialinredda för att få en så effektiv verksamhet som möjligt. Administration hålls till ett absolut minimum. Det är ansvarig läkare/sjuksköterska som själv skriver in i journaler. Inget dubbelarbete mellan medarbetare. Däremot kan de olika regionerna ha krav på att anteckningar ska ske i just deras system. Det är hög standard på den tekniska utrustningen. Möjlighet till robotkirurgi och att biopsiprov kan tas på ett sätt som minskar risken för infektion. 

Vi fick berättat att från första kontakt till operation kan tiden hållas så kort som en vecka! Detta delvis på att det har tagit mycket lång tid att få fram avtal med regionerna om att de finansierar verksamheten hos denna privata utförare. Nu har det börjat att lossna på den punkten. En del har försäkringar, t ex genom sin arbetsgivare, som då tar kostnaden. Men annars måste man betala ur egen plånbok. 

Under föredraget visades en kort film som visade hur fint en operation kan göras med robotkirurgi. Känsliga tittare ombads att titta bort när detta ingrepp vid urinröret förevisades. 

Senast uppdaterad 06 november 2022