Samtalsträffar. Föreläsningar. Studiebesök.

Samtalsträffar anordnas regelbundet (När inte särskilda restriktioner finns)

Här finns ett litet arkiv, som visar vad vi har genomfört. Sorterade efter att det senaste kommer överst. På sikt ska vi arbeta in tre olika föreläsningar, som ligger i en egen sektion. 

Inför en tidigare samtalsträffen hade medlemmar frågat om mötet inte kunde ges digitalt. Vår ordförande, Magnus Klang, meddelade att föreningen tyvärr inte hann ordna detta till det årets första samtalsträff. 

Vi har genomfört detta via zoom. När det gäller årsmöten så påpekade Magnus att det endast kommer ges möjlighet att se och lyssna. Eventuella omröstningar kan inte göras digitalt. Så för de av er som önskar vara med och deltaga fullt ut, måste vi be om att vara på plats. 

Om ni tycker att det är en fördel att kunna vara med digitalt får ni gärna sända ordförande en signal om detta. E-post:  magnus.klang@bahnhof.se eller mobil telefon : 070- 6591275

Senast uppdaterad 06 november 2022