Tankar i natten V04 2020

Det är inte lätt att vara jämlik!

Denna fråga har ju varit uppe ett flertal gånger de senaste åren och nu senast i Dagens samhälle med en artikel av Calle Waller. Här beskrivs hur styrmekanismerna i vården inte fungerar och att de 21 regionerna i landet kör sina ”egna race”.  Jag har länge varit orolig för de män som inte fångas upp av vården utan går hemma allt för länge innan de slutligen, med symptom, kommer motvilligt till närmsta vårdcentral? Det har hänt mycket under de senaste åren men inte hela tiden till det bättre. Tidig diagnos tar stora steg framåt och behandlingsalternativen blir fler och bättre. Sjukhusledning och politiker bör med hjälp av allt bättre kvalitetsregister (NPCR  https://statistik.incanet.se/npcr/ ) kunna följa upp och styra verksamheten mot väl definierade mål. ” I have a dream…ta hand om ditt team”

Vi blir nu fler och fler som engagerar oss i kampen om detta och vi ska klara av det!

 

Oman bor i ett slott eller koja,

ska man vårdas med jämlikhetsnoja.

Se på varje person  

med en så´n vårdpassion  

att den blir som en ”välsmorder” troja!!

      

Styrelsen/ Stig Lindahl.

 

Kalender

    Nyheter