Samtals- och närståendegrupper

Ansvarig för och ledare av Samtalsgruppen är Curt Ihlström, telefon 0477-150 80 eller mobil 070-370 28 10. Intresserade kan kontakta Curt för information och anmälan om deltagande i gruppen.

Närståendegruppen håller sina möten vid samma tillfällen och på samma plats som Samtalsgruppen som leds av Maud Kristiansson, tel 070-668 81 09. Såväl Närståendegruppen som Samtalsgruppen för män är mycket uppskattade av deltagarna.

Senast uppdaterad 24 juli 2020