Jämtgubbens årsmöte 20 maj 2022

Jämtgubben genomförde ett välbesökt årsmöte i totohallen Östersundstravet. Ett 75 tal medlemmar hörsammade kallelsen.

IMG 1568

Mr Hammond - Anders Berggren underhåller

Prostatacancerföreningen Jämtgubben höll årsmöte måndag 2 maj i totohallen Östersunds travet. Ett 75-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och kom till årsmötet. Årsmötesförhandlingarna leddes med bravur av Per Söderberg och den formella delen klarades av på mindre än en halvtimme. Vid valen omvaldes ordförande Gunnar Ersbo och de ledamöter vars mandattid gått ut.

 

Som traditionen bjuder innehåller alla årsmöten med Jämtgubben flera inslag med föreläsare från olika områden. Först ut denna dag var forskaren och medicine doktorn Camilla Thellenberg Karlsson, verksam vid Institutionen för strålningsvetenskap vid Umeå universitet. Hennes tema var behandling vid spridd prostatacancer och hon beskrev vilka olika behandlingsformer som finns tillgängliga i dag. Många effektiva former för behandling med bland annat hormoner gör att man förlänger livet för patienter med svår cancer flera år. Tuff behandling innebär ofta också betydande biverkningar men ett sätt att förbättra måendet är en daglig dos av motion. Camilla rekommenderade SVTs program med Sofia.

 

Per-Anders Nygård, Prostatacancerförbundets kampanjledare för Mustaschkampen, beskrev planerna för 2022 års Mustaschkamp som har november månad som central kampanjtid. Att nå ut med budskapet om prostatacancer känns viktigare än målet att samla in 15 miljoner till forskningen. Att få november att bli en ”blå” månad som alla känner till och förknippar med insatser mot prostatacancer är huvudmålet.

 

Nisse Simonsson, för alla länsbor en känd föreläsare med stor humor, talade om vikten av D-vitamin, som är ett fettlösligt prohormon. Vi får i oss vitaminet på två sätt: dels via maten, dels bildas D-vitamin i huden när vi är ute i solen. För att bilda D-vitamin motsvarande ett dagligt intag av 5 - 10 mikrogram från mat behöver man i juni och juli vara ute barärmad omkring en kvart 2 - 3 gånger i veckan.

 

Avslutningsvis informerade Kjell Wåglin om Patient och närståenderådets arbete inom Regionala Cancercentrum Norr. Där pågår ett betydande arbete för att stärka patienternas ställning inom cancervården och för att åstadkomma likvärdig, jämlik och tillgänglig cancervård.

 

Mr Hammond, Anders Berggren, underhöll före och mellan de olika föredragen.

Senast uppdaterad 03 maj 2022

Fler nyheter


Alla nyheter