Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2022

Nå ut med information inom vårt geografiska område genom
                 - informationsarrangemang
                 - radio/TV
                 - press

Delta i samverkansmöten med Region Blekinge
i anordnad utbildning inom och av Region Blekinge

Tillsammans med Region Blekinge utveckla OPT, Organiserad Prostatatestning.OPT syftar till att göra dagens PSA-testning mer jämlik och strukturerad.

Snackcafé, varje månad utom juli i syfte att känna 

"Gemenskap - Kunskap - Trygghet"
Efter det omtumlande beskedet behövs stöd och någon att tala med.
Du kan ta del av andra människors tankar om sjukdomen och deras erfarenheter, dela med dig av dina tankar och det som du har upplevt som drabbad, som närstående och som medmänniska.

Allmänna medlemsmöten, 2 - 3 stycken årligen, i syfte att ta del av nya behandlingsmetoder, nya mediciner och inte minst erhålla bred utveckling hos föreningens medlemmar.
Vi syftar också vid dessa tillfällen till att möta läkare, politiker och utvecklare.

Närståendemöten, fyra (4) gånger per år, i syfte att genomföra tillitsfulla samtal med närstående.

Trivsel/gemenskapsarrangemang
1. Utflykt, i syfte att utveckla kontakter, utbildningar och möten.
    Detta skall ske i en anda av god stämning, besök i nya miljöer och med      
    kunskapstörst.

2. Grillkväll i syfte att komma en stund tillsammans utan att varje sekund diskutera sjukdomar.
    Här vill vi bara vara nu!

3. Temamöten, till exempel
    - livsstil, idrott och hälsa
    - mat och dryck
    - rehab med mera

4. Julsmörgås, i syfte att avsluta året och önska varandra en god helg.

Delta i Mustaschkampen,
i syfte att sprida kunskap om prostatacancer och att samverka med människor i hela Blekinge, bönder/affärsinnehavare, radio/TV och press.

Delta i mässor och utställningar i hela Blekinge län

Medlemsvärvning, i syfte att hitta den som känner sig ensam!

Följa utveckling inom upptäckt, behandling, nyheter/forskning inom prostatacancervård

Kvällar på snackcafé, omfattande: - Medlemsvård- Rehabilitering- Egenvård- Utbildning

Supportgrupp
8 - 10 medlemmar är utbildade i syfte att vara ett stöd till drabbade och deras närstående. Denna grupp har som en stor uppgift att vara den första länken som stöd och till vår förening.
Gruppen är nödvändig eftersom det händer mycket kring diagnostisering, vård och behandling.
Vår erfarenhet är att det är angeläget att den som ger stöd har goda kunskaper kring sjukdomen men också har förmågan att föra, det ibland, svåra samtalet med
cancerpatienter.
Vi är nu åter en föregångare för andra föreningar i landet, som sedan kan ta del av vårt upplägg och resultat.

Utveckla kunskap om
- Nya metoder, diagnostik, behandlingar

 Styrelsen Viktor

Senast uppdaterad 16 januari 2022