Verksamhet

Bra Bild

Viktor är en av landets mest aktiva patientföreningar och har en verksamhet som vänder sig till män i Blekinge som drabbats av prostatacancer och till deras närstående. Föreningens viktigaste uppgift är, utan tvekan, att ge stöd till föreningens medlemmar i form av samtal via kontakttelefonen, men också genom olika former av möten och träffar.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby genomförs en gång per månad, dock med visst uppehåll under sommaren och nyårshelgen. Vid dessa träffar möts män som drabbats av prostatacancer och under lättsamma former byter man erfarenheter med varandra. Några medlemmar lämnar också information om olika behandlingar, mediciner och dess effekter. Snackcaféträffarna är uppskattade och viktiga för alla som har drabbats av prostatacancer.

Närståendegruppen är en viktig del i förenings verksamheter. Gruppen bjuder in närstående och har ett tema för varje träff. Detta tema bestämmer gruppen själv och bjuder in den gäst som de vill ska komma och tala om ett visst ämne. Det kan handla om olika former av behandlingar, mediciner m.m. men också om samlevnad och relationer.

Allmänna möten genomförs tre till fyra gånger per år. Till dessa är alla välkomna, även de som inte är medlemmar i föreningen. Vid våra allmänna möten finns alltid en inbjuden föreläsare som håller ett föredrag om något som har anknytning till prostatacancer. Läkare, sjuksköterskor, forskare, sexologer, patologer och många andra professioner har under åren gästat föreningens olika möten.

Trivselträffar har också blivit en del av föreningens traditioner. Den årliga grillkvällen och trivselresan är två aktiviteter som genomförts under flera år.

Senast uppdaterad 25 januari 2023