Patientsupport

Prostatacancerföreningen Viktor har från och med 2019 som första patientförening i landet genomfört utbildning för medlemmar till en patientsupportgrupp.
Syftet är att ha flera medlemmar med ökat kunnande av hur vi tar hand om och stöttar nya medlemmar och dess närstående i en svår situation.

Supportutb

Utbildning genomfördes i:
- Anatomi, epidemiologi, symtom, PSA, utredning och behandling i botande syfte
- Behandling, rehabilitering, kontroll, återfall, smärtlindring, leva med sin cancer
- Det goda samtalet. Föreläsning av Brita Henefalk, konsult i psykosociala frågor
- Från diagnos till behandling. Föreläsning av dr Åke Paradis
- Behandling vid spridd prostatacancer. 
- Grundlitteratur som används: Prostatacancer av Göran Ahlgren del 1 och 2. 

Senast uppdaterad 03 oktober 2020