Stödpersoner

Har du fått en diagnos som säger att du har prostatacancer?
Vill du prata med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen? Du eller någon av dina anhöriga är välkommen att kontakta någon av oss. Att prata med någon som varit i en liknande situation kan vara till stöd och hjälp.

Ring föreningens kontakttelefon: 0708 - 56 42 00 eller skriv till viktorblekinge@gmail.com

Senast uppdaterad 09 januari 2021