Närståendegrupp

Du som är närstående till någon som drabbats av prostatacancer, erbjuds nu en möjlighet att träffa andra anhöriga vid fyra träffar i anslutning till herrarnas snackcafé, på Alfreds Café i Bräkne-Hoby.

Vi kommer att bjuda in föreläsare, som belyser frågor som man som närstående kan ha angående sjukdomen och olika behandlingsformer.

För att föreläsningarna ska belysa just dina/våra frågeställningar, så tar vi tacksamt emot synpunkter från dig, så att vi kan bjuda in just de lämpligaste föreläsarna.

Du som vill ge tips om frågeställningar som du vill få belysta kontakta oss på tel 070-856 42 00, eller via mail viktorblekinge@gmail.com

Träffarna genomförs på Alfreds Café i Bräkne-Hoby,
med start kl 18.30. 

Varmt välkommen

Senast uppdaterad 09 januari 2021