Månadsbrev

Månadsbrevet är ett av styrelsens verktyg för information och kommunikation med medlemmar, närstående och andra intresserade. Distribueras f.n. enbart via e-post och ligger därför inte uppe på den öppna web-sidan.

Är du intresserad av vad som hänt tidigare i föreningen? Skicka ett mail! Kontaktuppgifter hittar du här.

Senast uppdaterad 14 december 2020