När du behöver någon att prata med...

Här finner du stödpersoner (medlemmar) som genomgått/genomgår någon form av behandling.

Vi är inga medicinska experter utan kan föra en dialog utifrån våra egna erfarenheter.

Du är välkommen att kontakta föreningens stödpersoner som har sekretess och integritet som ledord. Du kan alltid känna dig trygg att kontakta oss.

Sten-Göran Fock, behandling med kirurgi. 0767-844544

Knut Svenning, öppen kirurgi 2017. 0762-827832

Magnus Littmarck, Strålning. Resonemang före och resultat efter strålningen. 0705-912144

Vakant, inopererad AMS800, urinkontrollsystem. Länk till AMS800

Sissi Peterson, närståendestöd (medmänniska), 0762-255801

Senast uppdaterad 12 februari 2023