Testning Prostatacancer
10 maj 2021

För- och nackdelar PSA-test

Informationsfilm från Regionalt cancercentrum Väst som tar upp fördelar och nackdelar med testning för prostatacancer. 

Nubeqa Erleada
4 maj 2021

Urologen Ola Bratt välkomnar subventionsbesluten för läkemedlen Nubeqa och Erleada.

Två förmånsbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, öppnar nu för att runt 500 män årligen kan få bättre hormonbehandling mot sin framskridna prostatacancer.Det här är ett välkommet besked för en sto

Sunrise 1557100 340
4 maj 2021

Tankar för våra medlemmar, patienter och närstående

Prostatacancerföreningen VIKTOR I centrum för allt vi gör, står våra medlemmar, patienter och närstående, och vad som är till nytta och glädje för dem. Vi håller ihop, hjälper och stödjer varandra att nå detta mål,m

Supportutb

Patientsupport

Gruppen för patientsupport

FOTO3

Bildgalleriet

Bilder från tidigare aktiviteter

Urinblåse- och urinvägscancer

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Drygt 2500 fall registreras årligen med en medianålder på kring 73 år och 75 procent är män.
Om man har urinblåsecancer är det vanligaste symtomet att man har synligt blod i urinen. Andra, mer ovanliga, symtom kan vara att det svider när man kissar, att det känns som om man är kissnödig fastän man precis har kissat, eller att man får återkommande urinvägsinfektioner.
Den vanligaste behandlingen mot urinblåsecancer är operation som innebär att man går in genom urinröret med ett instrument till urinblåsan där man hyvlar bort tumören.


Läs mer i vårt infobrev

Bli medlem

Delar du vårt intresse? Då kan du välja att bli medlem hos oss


Bli medlem