Möten och träffar

Nu finns det en planering för våra snackcaféer och närståendemöten under fliken 2023 nedan.
Naturligtvis kan förändringar ske p g a oförutsedda händelser.

Välkommen till våra träffar och aktiviteter.

Styrelsen

20220521 130844

Senast uppdaterad 25 januari 2023