Thorbjörn om föredraget den 27 nov 2019 av senior professor Roger Henriksson

Intressant föredrag av professor Roger Henriksson

Umeå den 28/11 2019

MUSTASCHKAMPEN för PROSTATACANCERDRABBADE
Under Mustaschkampens, november månad, sista dagar kallades till allmänt möte
I Umeå. Stöd gärna prostatacancer forskningen med en gåva.

Inför en nästan fullsatt Bergasal i Umeå, höll senior professor Roger Henriksson ett
mycket intressant föredrag. Henriksson var inbjuden av Betula pc-förening i Umeå.
Inledningsvis belyste Henriksson med statistik ett antal cancersjukdomar för att visa
att prostatacancer behandlingarna har gett mycket bra resultat de senaste 20 åren.
Hur cancern börjar och vad som till viss del orsakar den var en mycket intressant del
I föredraget. Ärftlighet spelar roll i upp till 10 %, men den viktigaste faktorn är ändå
vår västerländska livsstil, med olämplig mat, liten fysisk aktivitet som påverkar
cancerstarten mest. Cancer prevention är en viktig framtidsfråga som också kom upp,
där satsas inte nog med medel. Henriksson informerade om olika behandlingsmetoder
och vikten av PSA test plus MR teknologi i framtida screeningprogram. I vissa delar
av Sverige är man i stånd att starta pc-test genom kallelser till vissa årsgrupper, men i
Västerbotten avvaktar man för lära av försöken söderut. Vikten av PSA prov och
second opinion betonades. Komplementära behandlingar i någon form används av en av
fyra cancerpatienter jämsides med onkologisk behandling. Henriksson är engagerad
i att belysa vikten av att vården tar hänsyn till patienternas val av alternativa hälsokurer.
Ett projekt är att man nu gör en ny studie på Iscador för att validera den som lämplig
komplementär metod. En av åhörarna hade med positivt resultat använt Iscador.
Att screening ännu inte kommit igång beror enligt Henriksson på att professionen
ännu inte har säkra metoder på att bedöma om behandlingsnödvändig cancer finns
i prostatan. Elektroniken börjar alltmer komma in i diagnostiken för cancer, en
utveckling om går med rasande fart och möjliggör bl.a. framtida nervsparande
operationer av prostatan. Ett stort steg var även när man nu har gått ned från
39 strålningstillfällen till sju strålningar, bra för patienten och ett framsteg för
professionen. Vikten av att tillräckliga medel för sjukvården ges av politikerna
underströks eftersom endast två av 21 regioner klarar sin budget. Primärvården
är i stort behov av en upprustning, där bör en nydaning ske.

Efter en fika paus återstod frågestund för åhörarna. Massor av intressanta och givande
frågor ställdes som Henriksson med tydlighet och humor besvarade, en mycket
intressant afton avslutades med en gåva och rungande applåd till Roger Henriksson.
 /Thorbjörn Lindberg

Senast uppdaterad 05 november 2023

Fler nyheter


Alla nyheter