Mustaschkampen

Artikel i Västerbottens Kuriren, Folkbladet och Norran skriven av Betulas styrelseledamöter Marianne Normark och Olle Edblom

Mk Rund Pin 3

Ett nationellt program för prostatacancertestning måste införas. En tidig upptäckt är helt avgörande för möjligheten att bli botad. Fram till dess att en allmän organiserad screening införs bör en samordnad försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning genomföras i Västerbotten. Det skriver Olle Edblom och Marianne Normark.

I november månad pågår mustasch kampen som samlar in pengar för forskning om behandling av prostatacancer. Mustaschkampen ska också sprida kunskap om sjukdomen och bilda opinion för tidig upptäckt och bättre tillgänglighet. Betula prostatacancerföreningen i Västerbotten är engagerad i den kampen.

Prostatacancer är den mest vanliga cancerformen och även den som tar flest mäns liv. Drygt 10 000 män drabbas varje år och i dag lever cirka 100 000 män med diagnosen. 2 400 män dör varje år och i Västerbotten runt 80 män. Det är sju gånger fler än antalet människor som dör i trafiken. Trots att så många drabbas är sjukdomen förhållandevis eftersatt vad gäller systematisk organisation, resurser, forskning och tillgänglighet.

Inom norra sjukvårdsregionen råder det små skillnader i tillgänglighet mellan regionerna. Problemet är snarare att det återfinns i de lägre skikten när det gäller väntetiderna. Västerbotten är sämst och når inget av målen enligt Cancerfondsrapporten 2019, norra sjukvårdsregionen.

Primärvården kan ta upp frågan om PSA provtagning. Vi har hört av många att när de begärt provtagning blir svaret negativt. Det är i så fall anmärkningsvärt – den som vill ta prov har rätt till det, ingen ska nekas.

Tidig upptäckt är nämligen helt avgörande för att bli botad. För sen upptäckt leder till att tumören sprider sig och botande behandling är inte längre möjlig. Därför måste nu ett system för allmän screening införas – och det snarast.

PSA-prov, ett enkelt blodprov, har varit möjligt att ta men är kanske inte alltid tillförlitligt. Numera utvecklas nya systematiska diagnoser som ser ut att vara mycket intressanta. Om organiserad prostatacancertestning införs nationellt uppskattar prostatacancerförbundet att cirka 1 000 liv kan räddas varje år.

För bröstcancer finns ett nationellt screeningprogram där kvinnor i åldrarna 40 till 74 år erbjuds mammografi. För prostatacancer finns inte något sådant program ännu. Orsaken är att metoderna för att upptäcka allvarlig prostatacancer hittills varit osäkra. Men utvecklingen går fort framåt och regeringen driver på genom att rekommendera regionerna att se över och utveckla prostatacancertestningen.

Prostatacancer är en förrädisk sjukdom på så vis att den inte ger några symtom innan den är långt framskriden. Alltför många – 1 800 varje år – upptäcks för sent och kan då bara erbjudas bromsande behandling. Nya läkemedel som förlänger livet finns men de är mycket dyra.

Införande av ett nationellt program för prostatacancertestning skulle inte bara förebygga onödigt lidande och för tidig död utan också bidra till att minska höga kostnader för de nya läkemedlen.

En mer proaktiv strategi med PSA-prov skulle tillsammans med nya metoder kunna minska dödligheten med 30–40 procent, det vill säga rädda 1 000 liv varje år. Fram till att allmän organiserad screening införs anser vi att det är bra om en samordnad försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning införs i Västerbotten – där män i viss ålder får information om sjukdomsrisken och möjligheter till provtagning i mera organiserade former.

Regionen har fått 400 000 Kr av regeringen att utreda former för mer organiserad tester av prostatacancer. Dessa medel borde nu resultera att någon form av försökstest införs för män i Västerbotten.

Vi ska inte ha någon långbänk i denna fråga utan kom snabbt i gång med organiserad kallelse så att vi kan rädda minst ett 30-tal liv i Västerbotten varje år.

Olle Edblom

Marianne Normark

Ledamöter i regionfullmäktige för Centerpartiet respektive Liberalerna och styrelseledamöter i Betula, prostatacancerförening i Västerbotten

Fler nyheter


Alla nyheter