Styrelsen 2024

Styrelsen beslutad av årsmötet 2024.

Ordföranden väljs på ett år och 4-6 ledamöter.
Suppleanter väljs (saxat vartannat år) på två år
Ersättare, 1 revisor och 1 revisorssuppleant väljs vartannat år.
En valberedning om minst 2 personer väljs vartannat år.
Adjungerade medlemmar väljs på ett år.

Ordförande och Informatör
Lars-Ola Henriksson
UMEÅ
070-5254866                                               
betula.umea@mail.co

Sekreterare 
Olle Edblom
UMEÅ

Kassör
Per Hammarström
UMEÅ
070-642 98 90

Ledamot
Bo Göran Fjällström
UMEÅ

Ledamot
Folke Lidenmark
ROBERTSFORS

LEDAMOT
Marianne Normark
UMEÅ

Ledamot
Susanne Törnecrantz
Obbola

Adjungerad
Roland Karlsson
UMEÅ

Adjungerad
Thorbjörn Lindberg
UMEÅ

Revisor och informatör
Lars Björnerbäck
UMEÅ
070-7230031
lars.bjornerback@gmail.com

Revisor
Hans Öhlund

Ersättare revisor
Alfons Forsman

Medlemsregister ansvarig
Lars Björnerbäck

Medlemsregister ansvarig
Lars-Ola Henriksson

Webmaster
Sven-Erik Bengtsson

Webmaster
Lars Björnerbäck

Närståendegrupp ansvarig
Marianne Normark

Leveransmottagare - Mtrl fr PCF
Per Hammarström

Valberedning 
Vakant Styrelsen ansvarig

Senast uppdaterad 09 april 2024