Forskning Umeå

Professor Pernilla Wikström har fått forskningsbidrag från Prostatacancerfonden

Varför blir prostatacancer aggressiv?

Pernilla Wikström, professor vid Umeå universitet, arbetar med ett omfattande forskningsprojekt som undersöker hur olika typer av metastaserad prostatacancer uppkommer. Tack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden stödjer vi detta projekt med 650 000 kronor. 

Namn: Pernilla Wikström. 
Född: 1969. 
Titel: Professor.
Arbetar vid:  Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
Forskningsprojekt: Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av aggressiv prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 650 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag är tumörbiolog och forskar om prostatacancer med huvudsyfte att förstå varför prostatacancer blir aggressiv och sprider sig till skelettet. I tidigare studier har vi visat att det finns minst tre olika typer av metastaserad prostatacancer. En sort är vanligare och de andra två är ovanligare.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– I det här projektet försöker vi förstå varför de tre olika typerna av metastaserad prostatacancer uppkommer. Det gör vi genom att studera nivåerna av en typ av genuttryck som kallas micro-RNA och som antas reglera andra geners uttrycksmönster.  Geners uttrycksmönster styr vilka protein som bildas.

Hur ska studien göras?
– I den aktuella studien ska vi undersöka cirka 100 prover från metastaser. I proverna studerar vi alla mikro-RNA som finns och jämför dem med mönstret av övriga gener. Vi hoppas då att kunna identifiera specifika micro-RNA som kan förklara varför olika gener används och bildar proteiner i de olika metastastyperna.

Vi vet sedan tidigare att en sorts proteiner verkar driva den ena typen av metastaser och andra proteiner driver de två andra typerna. Nu ska vi undersöka om olika micro-RNA är en bidragande orsak till att vissa proteiner slås på i vissa tumörtyper och därmed gör att tumörerna växer olika.

Under 2020 kommer vi att veta om vår hypotes kring detta stämmer.

Varför vill du göra studien? (Vilken är den viktigaste frågan du vill ha svar på?)
– Genom att förstå vad som gör att metastaserna uppkommer kan vi förhoppningsvis också lära oss hur de ska behandlas.

När vi vet om micro-RNA kan påverka andra gener så att olika metastastyper bildas är nästa steg att styra den processen. På sikt kan det leda till att behandlingen kan anpassas till exakt den typ av metastaser som patienten har och därmed bli effektivare.

Hur kan din forskning bidra till ökad kunskap om prostatacancer?
– Det här är grundforskning och det kan ta mycket lång tid innan resultaten når patienter. Men det långsiktiga målet är att bidra till en individuellt anpassad behandling för patienter med avancerad prostatacancer. På detaljnivå är det att förstå varför de tre sorterna prostatacancer uppstår.

Senast uppdaterad 02 september 2020

Fler nyheter


Alla nyheter