Forskning Umeå

Bidrag från Prostatacancerförbundet 2019 till forskare i bl.a Umeå

Prostatacancerförbundet har redan betalat ut 8 miljoner kronor till forskning år 2019
Tack vare generösa bidrag till Mustaschkampen kan Prostatacancerförbundet dela ut medel till svensk prostatacancerforskning. Hittills i år har åtta miljoner kronor fördelats på olika projekt och vi räknar med att dela ut ytterligare fyra miljoner kronor i december.
Dessa 19 forskare har hittills tilldelats medel år 2019:
 • Agneta Wennman-Larsen, Inst. Omvårdnad, Sophiahemmet högskola. Forskar om stödjande vård vid livsbegränsande cancersjukdom.
 • Agnieszka Krzyzanowska, Lunds universitet. För forskning om biomarkörer från vävnadsprover för att kunna förutsäga sjukdomsförloppet.
 • Anders Bjartell, Institutionen för translationell medicin, Enheten för Urologisk Cancerforskning, Lunds universitet. För translationell forskning för att förbättra diagnostik och behandling. Målet är att snabbare nå fram till resultat som kan användas i vården.
 • Anders Widmark, Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Forskar om varför prostatacancer sprids till skelettet och söker svar på hur den spridningen kan stoppas.
 • Delila Gasi Tandefelt, Sahlgrenska Cancer Centrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. För forskning om vilka genetiska faktorer som har betydelse för hur män med prostatacancer svarar på behandling.
 • Elin Thysell/Andreas Josefson, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, för forskning om behandling med cellgifter tillsammans med standardbehandling kan förlänga tiden till återfall efter operation eller stålning.
 • Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, för forskning om en mobilapp kan underlätta bäckenbottenträning och påverka besvär av urinläckage efter radikal prostatektomi.
 • Firas Tarish, Urologkliniken, Södersjukhuset, för forskning om samverkan mellan hormonbehandling och strålbehandling.
 • Fredrik Jäderling, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, forskar om hur artificiell intelligens, AI, kan användas inom bilddiagnostik.
 • Gabriel Sandblom, Institutionen för kliniska vetenskaper, kirurgi, Södersjukhuset. Om forskning om anemi hos män med metastaserad prostatacancer. Behandling och inverkan på livskvalitet.
 • Jonas Nilsson, Institutionen för strålningsvetenskaper och onkologi, Umeå universitet. Forskar om hur man kan kombinera tumörinformation som hamnar i blodet hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer.
 • Marene Landström, Institutionen för Medicinska Biovetenskaper, Umeå universitet. Studerar mekanismer som gör att prostatacancerceller blir resistenta mot hormonbehandling och utvecklar metastaser.
 • Marie Lundholm, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, för immunprofilering och exosomer. Nya biomarkörer eller terapeuiska mål för prostatacancer.
 • Mark Clements, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, för forskning om de långsiktiga förändringarna av diagnostiken av prostatacancer.
 • Mauritz Waldén, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad, för forskning om Stockholm 3 vs vårdprogrammet vid SVF prostatacancer.
 • Oskar Vilhelmsson Timmermand, Lunds universitet, för forskning om radioaktivt märkta molekyler som kan användas i behandling av cancer eller som verktyg för att göra en prognos av sjukdomsförloppet.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, för forskning inom betydelse av mikro-RNA och DNA-metylering för utveckling av aggressiv prostatacancer.
 • Vladimir Kashuba, MTC, Karolinska Institutet, för forskning om molekylära mekanismer, som reglerar tumörinhiberande förmåga hos fibroblaster i förhållande till klinisk prognos.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, för forskning om betydelsen av mikroRNA för att prostatacancer ska metasta

Senast uppdaterad 02 september 2020

Fler nyheter


Alla nyheter