Robot till SKAS (betallänk)

https://www.sla.se/2020/10/13/klartecken-for-robot-kan-dubblera-prostataoperationer/

Prostatacancerföreningen i Skaraborg är självklart glada över att det satsas på ökade resurser i denna delen av regionen. Med ökad kapacitet kommer väntetiderna innan operation att minska vilket är oerhört positivt. Tidig upptäckt och åtgärd medför att sjukdomsförloppet kan hindras på ett tidigt stadium. Att det dessutom blir robotassistans medför även att konsekvenserna av ett ingrepp kan bli mindre för patienterna, med en ökad livskvalitet som följd.

Senast uppdaterad 22 oktober 2020

Fler nyheter


Alla nyheter