Corona - Konsekvenser för prostatacancerpatienter

Prostatacancerförbundet har tagit fram en skrivelse som förklarar hur Coronaepidemin påverkar vården för prostatacancerpatienter.

Coronaepidemin, viruset Covid -19, tvingar fram stora förändringar i vården. Konsekvenserna för Pca-patienterna blir omfattande och sannolikt väldigt olika i landet beroende på smittspridning, lokala resurser mm. Vare sig det nationella vårdprogrammet eller det standardiserade vårdförloppet kommer att gälla fullt ut under epidemin.

 • Att minska smittspridningen har högst prioritet. Äldre, särskilt de med underliggande sjukdom, är de som drabbas hårdast och som löper störst risk att avlida av sjukdomen. Rekommendationen är därför att kontakter med omvärlden minimeras – både för egen skull och för andras genom att inte ytterligare öka trycket på vården.
 • Akut vård måste gå före planerad vård. För prostatacancer bör högrisk- och metastaserade patienter prioriteras men behandlas med de metoder som innebär minst smittrisk. För övriga är risken för smitta ett större hot än en uppskjuten utredning eller behandling.
 • Fysiska besök på sjukhus och vårdcentraler bör undvikas i högsta möjliga utsträckning. Samma gäller apoteken. Använd telefon för nödvändig kontakt  och nätapotek för läkemedel!
 • Provtagningar och undersökningar bör minimeras under epidemin. Det gäller även PSA.
 • Planerad kirurgi och strålbehandling kan komma att skjutas upp. Eftersom Pca vanligen är en långsam sjukdom så spelar detta inte stor roll för de allra flesta.
 • Hormonbehandling som påbörjats fortsätter även om strålning som skjuts upp
 • Pågående strålbehandling bör fullföljas
 • Hormonella behandlingar kan inledas och fortgå utan större störningar. Depåpreparat är att föredra.
 • Cellgiftsbehandlingar kräver sjukhusbesök med smittrisk och medför nedsatt immunförsvar och därmed kraftigt ökad mottaglighet för viruset.
 • All planerad uppföljning kan komma att störas. I de flesta fall är risken för smitta betydligt allvarligare än fördröjda fysiska kontroller.
 • Om du verkligen måste få kontakt med vården: Ring din kontaktsjuksköterska eller annan på kliniken, om mycket akut 112.

Kjell Brissman, förbundsordförande                                        Calle Waller, vårdpolitisk talesperson

Senast uppdaterad 22 juli 2020

Fler nyheter


Alla nyheter