Våra kontaktpersoner

 

I en kris kan det vara ett ovärderligt stöd för dig att få tala om dina problem med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen. Någon som förstår dina problem och som kan berätta hur andra tänkt i en liknande situation.

Man Call

Har Du fått en diagnos som säger att Du har prostatacancer? Att prata med någon som varit i en liknade situation kan kanske vara till stöd och hjälp.

Vill Du prata med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen?

Du, eller någon av dina anhöriga, är alltid välkommen att höra av dig till någon av föreningens kontaktpersoner, som finns till hands för enskilda samtal och rådgivning. De har moralisk tystnadsplikt.

 

Arne Eriksson

Telefon 0220-357 65
Mobil 070-299 70 39
E-post arnejeriksson@telia.com

 

Jan Rudberg

Mobil 070-655 85 99
E-post jananitarudberg@gmail.com

 

Bengt Wetso

Mobil 070-520 66 48
E-post bengt.wetso@gmail.com

Senast uppdaterad 20 februari 2021