Våra kontaktpersoner

I en kris kan det vara ett ovärderligt stöd för dig att få tala om dina problem med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen. Någon som förstår dina problem och som kan berätta hur andra tänkt i en liknande situation.

 

Har Du fått en diagnos som säger att Du har prostatacancer? Att prata med någon som varit i en liknade situation kan kanske vara till stöd och hjälp.

Vill Du prata med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen?

Du, eller någon av dina anhöriga, är alltid välkommen att höra av dig till någon av föreningens kontaktpersoner, som finns till hands för enskilda samtal och rådgivning. De har moralisk tystnadsplikt.

 

Jan Rudberg

Mobil 070-655 85 99
jananitarudberg@gmail.com

Mats Lindberg

Mobil 070-215 43 44
limpan.lindberg@icloud.com

Arne Eriksson

Telefon 0220-357 65
Mobil 070-299 70 39
arnejeriksson@telia.com

Senast uppdaterad 11 maj 2022