Patientsupport

Prostatacancerföreningen Viktor kommer som första patientförening i landet att starta en patientsupportgrupp.

Syftet är att vi ska ha flera medlemmar med ökat kunnande av hur vi tar hand om och stötta nya medlemmar och dess närstående.

Gruppen kommer att består av 7-10 utbildade medlemmar. Dessa har genomfört utbildning efter eget anmält intresse. Varje deltagare ska ha en stor förmåga att samtala om sjukdomen samt ge stöd och stöttning utan att prata så mycket sin egen sjukdom.
"Man bör vara klar med sin egen resa".

Utbildning´genomförs med följande litteratur:
Prostatacancer av Göran Ahlgren del 1 och 2.

Lokal: Vuxenskolan Kungsgatan 9 i Ronneby

Medverkande: Dr Åke Paradi, urolog m m  och Britta Hedefalk, konsult i psykosociala frågor.


Senast uppdaterad 03 april 2020