Bli medlem

Våra medlemmar är huvudsakligen män från Blekinge samt deras närstående. 

Avgiften för år 2020 är 200 kr per person. Närstående och stödjande medlem betalar bara 100 kr.

Som medlem får du inbjudningar till alla våra arrangemang, förläsningar och träffar i länet. Du får också tidningen Prostata-Nytt som kommer ut med fyra nummer per år.

Dessutom får du inbjudan att delta i ett snackcafé, där vi diskuterar vår sjukdom, livsstilsfrågor, hälsa samt utbyter erfarenheter.

GDPR - behandling av dina personuppgifter

Prostatacancerförbundet behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, den nya EU-förordningen. Läs våra villkor, som du accepterar genom att bli medlem.

GDPR-policy för Prostatacancerförbundet


Senast uppdaterad 03 april 2020