Rekordlånga väntetider för prostatacancervård i Stockholm

Prostatacancer har i särklass längst väntetider av alla cancersjukdomar. Regeringen har under de senaste 8 åren tillfört 3,5 miljarder kronor för att minska de traumatiserande, ångestfyllda väntetiderna. Trots det har  väntetiderna för prostatacancervård i landet inte minskat alls.
I Stockholm väntar 69% av patienterna för länge på behandling. 

 

1/3 av all onödig väntan

Vården har inte använt alla miljarderna till att minska väntetiderna, pengarna har använts till annat, oklart vad. Regeringen har inte kunnat ändra detta systemfel då regionerna har självbestämmanderätt och använder pengarna som de vill. Det är katastrof att staten inte kan se till att pengarna hamnar rätt.

Prostatacancerpatienter utgör inte enbart den största gruppen cancerpatienter i Sverige och den som hotas mest av dödlig utgång, de har dessutom de i särklass längsta väntetiderna. En analys som Prostatacancerförbundet gjort med hjälp av Regionerns Cancercentrum visar att prostatacancer står för hela 34% av de onödiga väntedagarna av alla 27 cancerdiagnoser. Det borde vara en ytterst stark signal till regionerna om omedelbara åtgärder.

– Prostatacancerförbundet anser att de orimligt långa väntetiderna leder till ett oerhört lidande för de drabbade och ökade risker för att sjukdomen förvärras. Att prostatacancerpatienterna tvingas vänta i snitt 57 dagar för länge på behandling är närmast skandalös.
Dessutom är prostatacancervården ojämlik då den varierar så mycket beroende på var i landet du bor och vilken social grupp du tillhör. För att få ned väntetiderna behöver regeringen besluta om en ny organisatorisk struktur, säger Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet.

Stockholms patientförening Prostatabröderna kräver krafttag mot de långa väntetiderna.

– Dagens situation är närmast skandalös, väntetiderna måste helt enkelt bli kortare. Många som väntar på operation för en botbar cancer, riskerar under de långa väntetiderna att få en spridd cancer som medför kortare liv för den enskilde och högre kostnader för samhället. Målet är att alla ska starta behandling inom ledtid, som för operation är 68 dagar, säger Per Gulbrandsen, ordförande för Prostatabröderna.

Senast uppdaterad 21 april 2024

Fler nyheter


Alla nyheter