2024-03-13 Årsmöte i Syrianska kulturcentret, Västerås

 

Årsmötet som samlade ett 30-tal medlemmar genomfördes den 13 mars med stadgeenliga punkter. Styrelsen redovisade genomförd verksamhet och utfallet av ekonomin. Deltagarna uppskattade särskilt att Arosgubben kunnat skicka 45.000 kr till Prostatacancerfonden, att användas i fortsatt forskning om behandling av prostatacancer.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året.

Efter genomförda val fick föreningen en ny styrelse. Stående från vänster: Björn Perman, Hans Eriksson, Hans Raland, Tommy Eriksson och Roland Löfdahl. Sittande från vänster: Anne-Marie Eriksson, Mats Lindberg, Eva Raland och Agneta Näsström.

Information till mötesdeltagarna

Efter de sedvanliga förhandlingarna informerades mötesdeltagarna om möjligheten att få besök av styrelsen i till exempel bostadsrättsföreningar eller andra sammanslutningar för att få information om sjukdomen.

Vidare informerades om att föreningen är representerad i regionens Cancerråd som patientrepresentant där man bland annat redovisat pågående arbete med att använda AI i diagnosarbetet med vävnadsprover.

Avslutningsvis fick mötet också en arbetslägesredovisning av det samarbetsprojekt som pågår mellan patientföreningarna för gyn-, bröst-, näsa/hals- och blodcancer. Sannolikt kommer man gemensamt att ansöka om medel för att göra aktiviteter för alla med en cancerdiagnos oavsett var, ålder eller om man är medlem i en patientförening i dagsläget.

Avtackning

Under mötet tackades också Erling Larsson av efter en mångårig insats i styrelsen, och föreningen visade sin uppskattning mot Elisabeth Löfberg som gjort föreningens hemsida till den bästa i hela Prostatacancerförbundet.

Avslutning med fika

När förhandlingarna avslutats bjöd föreningen på fika med räkmacka och kärleksmums. Den goda stämningen runt borden gjorde att mötet drog ut på tiden då ingen ville gå hem. Vi lämnade Syranska föreningen en timma efter att vår bokade sluttid.

Den nya styrelsen tackar för förtroendet och återkommer med detaljer om kommande medlemsaktiviteter.