2023-03-30 Årsmöte i Ansgarskyrkan

 

Arosgubbens årsmöte 2023 hölls i Ansgarskyrkans lokaler på Pettersberg i Västerås. Drygt 25 medlemmar deltog i mötet som leddes av ordförande Jan Rudberg, med Mats Lindberg som sekreterare.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls. Jan Rudberg hade avsagt sig omval och uppdraget som ordförande för föreningen. Till ny ordförande valdes Mats Lindberg.

Mats första uppdrag i rollen som ny ordförande blev att hålla i avtackningen av de avgående styrelsemedlemmarna Håkan Sandberg, Hans Eriksson och Jan Rudberg.

Efter avslutat årsmöte bjöds alla medlemmar på kaffe, smörgås och kaka. Den nya styrelsen passade dessutom på att hålla sitt konstituerande möte.