2018-05-24 Hässlö Vattenverk

 

En jättebra och intressant guidning på Hässlö Vattenverk av Kenta Neren.

För mer information, se årsarkivets aktiviteter 2018: 2018-05-24 Guidning på Hässlö Vattenverk