Världscancerdagen - 4 februari 2023

Världscancerdagen högtidlighölls med en välgörenhetskonsert
Heliga Trefaldighets Kyrka i Kristianstad med
Kören Sanctus
Philippa Salomonsson, solist
Kalle Engquist, piano/dirigent