Tidig upptäck viktigt!

Läs aktuell broschyr om Prostatacancer från PCF;      Läs broschyren här:

Brochyren är en sammmanställning av fakta runt den
aktuella diskussionen om allmän screening av män
med argumenten för och emot.
Tidig upptäckt  av sjukdomen är en första god förutsättninglyckad behandling av Dig som patient.

Senast uppdaterad 28 juli 2020