Stödpersonlista

Har Du fått en diagnos som säger att Du har prostatacancer? Vill Du prata med någon som har en egen erfarenhet av sjukdomen? Du, eller någon av Dina anhöriga, är välkommen att kontakta våra stödpersoner. Att prata med någon som varit i liknande situation kan vara till stöd och hjälp.

Lista över stödpersoner 

Senast uppdaterad 13 december 2021