Om T-Pro

Patientföreningen T-Pro verkar till stöd för Dig som nyligen fått en diagnos eller till dig somlever med sjukdomen.

Vi har ett antal stödpersoner med egen erfarenhet av sjukdomen, som
Du kan kontakta. Vi ger inga medicinska råd men kan ge vår
upplevelse av behandlingen.
Kontakta oss via tel. eller mail;  Se våra stödpersoner:

Varför borde alla män vara med i T-Pro?
                                      Läs mera här!


Föreningsfakta  om T-Pro finner Ni genom
att klicka på menyn till vänster:

Under rubriken till vänster "T-Pro i Media" kan Ni se
vår medverkan i dagspress och andra media genom
debattinlägg och svar från sjukvården m.fl.

 

Senast uppdaterad 08 februari 2021