T-Pro i Media

Mustaschkampen mot Prostatacancer pågår!

Läs inslag i Länsposten här:

T-Pro följer kontinuerligt utvecklingen av prostatacancervården. Läs här ett inlägg i NA den 14 nov 2018 om variationerna i tiden från upptäckt till behandlingen av prostatacancer:

I ett inlägg i Nerikes Allehanda den 12 juni 2018 vill vi ge vår inställning till dom allt för långa väntetiderna till behandling; läs insändaren här:

Vår ordförande ger här Patientföreningens syn på det fortsatta arbetet för att upptäcka prostatacancer i så tidigtskede som möjligt:

Socialstyrelsens beslut att avråda från allmän screening har gett reaktionermhos landetspatientföreningar, lyssna här till intervju med vår ordförande Miguel Bascuas i Radio Örebro den 12 febr:

Den 21 oktober 2017 genomförde T-Pro en mycket uppskattad föreläsning i Örebro med deltagande av framstående representanter från sjukvården med inriktning på nuvarande alternativ till behandling samt ny forskning inom behandlingsområdet. Efterföljande frågestund från åhörare. Synpunkter på hur framtida utveckling bör ske framfördes även av föreläsningens moderator Kalle Waller, verksam inom Prostatacancerförbundet.
Se reportage i Nerikes Allehanda och intervju med ordföranden Miguel Bascuas:
Se även bilder från föreläsningen i vårt bildgalleri!

Läs här vårt senaste inlägg i vårddebatten av vår ordförande Miguel Bascuas i Nerikes Allehanda 5 juli 2017:

Svar av klinikchef Ove Andrén 6 juli :

Ordförande Kjell Lindblom intervjuas i Nerikes Allehanda 4 febr. 2017:
 T-Pro ordnar föreläsning i ämnet "Hur är det att få Prostatacancer?" 

2016

Vi arbetar vidare för tidig upptäckt av Prostatacancer, läs inlägg i Nerikes Allehanda 22 dec. 2016:

Debatten om screening av prostatacancer fortsätter,
se inlägg i NA 5 okt. 2016. Läs inlägget här:

T-Pro arrangerar återkommande föreläsningar,här vårt inlägg
i NA inför föreläsningen den 12 april.Läs mera:

Inlägg i NA 4 mars 2016 från T-Pro.

Debattinlägg i NA den 22 feb. 2016; vad betyder bristen på
patologer för behandlingsresultatet? Läs artikeln här:
Inlägget besvaras här:

2015

Insändare i NA 23 nov: T-Pro ger en eloge till Öppet Hus på USÖ,
en intressant besöksrunda. Läs insändaren här:

Inlägg från Kjell Lindblom och Assar Hörnquist i NA den 6/11 2015
i den alltid lika aktuella frågan prostatacancervård:

Se samma inlägg i NA från 15 jan. 2016:

Läs svar i Nerikes Allehanda 21 jan 2016 :

Svar från Marie-Louise Forsberg/Fransson 16 nov:

Debatt NA 24 juli 2015; att få ta PSA-prov;  patientinlägg: Läs insändaren här:
Kommentar till insändaren 28 juli 2015 i NA från T-Pro:s
ordförande  Kjell Lindblom: Läs insändaren här:

Debattartikel i NA 18 juni 2015 om utvecklingen inom prostatacancervård
Läs här Kjell och Assars inlägg:

Läs här svaret från Cancerfonden 26/6 2015:

Läs här T-Pro:s svar På Cancerfondens inlägg:

Marie Louise Forsberg/Fransson svarar och ger sin och
regionens syn på vården av prostatacancerpatienter:

Vi för debatt i media; se våra inlägg:

Intervju med vår ordförande Kjell Lindblom:se här.
Artikel från Nerikes Allehanda inför vår föreläsning

Ove Andrén i ämnet "Standardiserat vårdförlopp vid Prostatacancer",
som är en del av regeringens nya satsning på cancervården.

Artikel i Nerikes Allehanda inför Jan-Erik Dambers föreläsning om Prostatacancer; Läs  här:

Screeningens vara eller inte vara, läs 3 inlägg i Nerikes Allehanda;

Debatt i Nerikes Allehanda:

Svar av läkare Åke Kihlberg:

T-Pro bemöter läkares inlägg:

              .......................

Möt vår eminente sekreterare
Assar Hörnquist:  Artikel från Nerikes Allehanda:
från 3 nov. 2013

Läs intervju i tidningen ETC
med vår ordförande kjell Lindblom
och sekreterare Assar Hörnquist;
Läs här:

Senast uppdaterad 21 november 2022