Bästa operationsmetod?


Vilken operationsmetod är bäst, läs mera här:

Läs Ola Bratts redogörelse om dom 2 aktuella metoder som
används. Ola Bratt är docent och överläkare vid Helsingborgs
lasarett

Senast uppdaterad 28 juli 2020