Gåvor 2018

Här följer en lista över föreningar, organisationer och privatpersoner som gett en gåva eller på annat sätt bidragit till vår nya föreningen under 2018. Oaktat beloppets storlek så är det enormt välkommet och säkerställer en positiv utveckling av föreningen. Listan utger sig inte för att vara komplett. Det är inte alltid vi vet vem som är givaren och det är givetvis helt i in ordning att vara anonym.

Ett stort tack till er alla.

Skyinvest AB, Lidköping

Skövde Kommun

Sofia Arill, Billdal

Klas Eriksson, Grästorp

Karin Renström

Marita Andersson, Grästorp

Jan Sörman

Berndt-Åke och Agneta Zandelin, Lidköping

Thorsells Reklam, Skövde

Senast uppdaterad 22 juli 2020