Verksamhet


O.B.S
Snackkaféerna börjar i oktober 2021.


LuleåLuleå Snackkafé ändrat till Stil, Universitetsvägen C11, Luleå. Aktuella datum 2/2, 16/2 och 2/3 klockan 15.45. Anmälan till Leif Näckholm 070-262 57 90. Parkering med p-skiva Porsö Centrum eller andra sidan vägen mot Stil. P-automat 4 kr/tim. Betala för 2 timmar. Se inbjudan


BodenVi har snackkafé första torsdagen varje månad och börjar 14,00. Vi är på Smedjegatan 1.


KirunaVi har snackkafé första torsdagen varje månad och vi håller till i våran lokal på Föreningsgården Centralskolan och håller på mellan 14.00-17.00.


Piteå
Vi har träffarna den första onsdagen i månaden. Kolla i Piteå-tidningen efter annons. Vi håller till i Furunäsvägen 102 D Furunäset Piteå. Tiden är 18.00.


Vi anordnar två öppna möten varje år med professionella föreläsare.
Mötena lägger vi på olika platser runt om i länet.

Senast uppdaterad 24 januari 2022