StyrelseLeif Näckholm

Ordförande

070-262 57 90

Skicka E-post

Jan Erik Nilsson

Vice ordförande

070-688 90 85

Skicka E-post

Sven-Olov Lundbäck

Sköter medlemsregister och ledamot

073-0895187

Skicka E-post

Peter Wallerström

Ledamot

0761499019

Skicka E-post

Lars Haarala

Ledamot

0708563845

Skicka E-post

Lars-Ove Karlsson

Kassör

070-647 32 94

Skicka E-post

Gunnar Axheim

Samkallande valberedning

0703740160

Skicka E-post

Jan-Olof Hillar

Suppleant

0705473544

Skicka E-post

Mikael Larsson

Ledamot och sekreterare

0709998712