Information

Föreningens mål

Allmän screening av män från 45 år

Tidig upptäkt räddar liv

Kortare väntetider med rätt till kontaktsjukasköterska

Prostatacancerpatienter får i genomsnitt vänt 177 dagar från att de fått ett remissbeslut till att de får påbörja sin behandling.

Madeleine Nilsson 0920-283276 och Åsa Drugge är våra nya kontaktsköterskor i Sunderby Sjukhus.

Åtta (8) urologer finns tillgängligapå sjukhuset. En finns två (2) dagar i veckan i Kalix sjukhus och en är två (2) dagar i Piteå Sjukhus. En av urologerna arbetar 50%. Dessutom finns det en (1) urolog i Kiruna Sjukhus. Han är också i Gällivare Sjukhusen (1) dag i veckan.

Landstinget har kuratorer på varjesjukhus.
Gällivare Sjukhus       0970-19674
Kalix Sjukhus             0923-76348
Kiruna Sjukhus          0980-73392
Piteå Sjukhus            0911-75221
Sunderby Sjukhus    0920-283821

Sexolog finns inte i Norrbottens Län Landsting. Endast Umeå Universitets Sjukhus har det. Passa på när ni strålas att kontakta sexologen.

Tillgång till nya läkemedel

Flera verkningsfulla läkemedel har introduceras mot kastrationsresistent, spridd prostatacancer som omvandlar den dödliga sjukdomen till att bli en kronisk sjukdom.

Zytiga och Xtandi ingår numera i högkostnadsskyddet.

Senast uppdaterad 22 juli 2020