Lokala avdelningar

Efter att blivit ordförande vid årsmötet 2009 märker jag snabbt att man inte reste mellan städerna för att träffas. Jag lanserade då iden om att inrätta lokala klubbar med en eller två eldsjälar.
Vi började hemma hos mig. Vi var fyra stycken som starade Boden Klubben. Efter det har det växt så nu har vi klubbar i alla större städerna.
Kiruna har nu blivit så stor att de har fått ett eget organisationnummer, plusgirokonto och bankgirokonto. Deras namn är Pcf Norrbotten-Kiruna. I fortsättningen kommer de att själv fakturera sina medlemmar.
Övriga medlemmar faktureras av moderföreningen.

Även i Boden har det bildats en egen förening men namnet Pcf Norrsken Boden. De har en klubblokal på Smedjegatan 1. De träffas försya torsdagen i varje månad klockan 14,00.

Senast uppdaterad 22 juli 2020