Styrelse 2021

Ordförande
Sten-Göran Fock
SKÖVDE
0767844544
sg.fock@gmail.com

v Ordförande
Magnus Littmarck
SKÖVDE
0705912144
magnuslittmarck@gmail.com 

Sekreterare
Svante Jildenhed
SKÖVDE
0706-877430
svante.jildenhed@gmail.com

Kassör
Sten-Göran Fock
SKÖVDE
0767844544
sg.fock@gmail.com

Ledamot
Hasse Pihlblad
LIDKÖPING
0722-297515
haspih@outlook.com

Ledamot
Hardy Sköld
LIDKÖPING
0708-182350
hardy.schold@icloud.com 

Ledamot
Tommy Lundström
LIDKÖPING
0709-725591
tommy.lundstrom.1951@hotmail.com

Ledamot
Lars-Olof Karlsson
SKÖVDE
0703-326060
larsolofloket@gmail.com

Ledamot
Inga-Lill Fock
SKÖVDE
0767-844544
strinda90@hotmail.com 

Suppleant
Mikael Wendin
LIDKÖPING
0793-404119
mwendin@msn.com

Senast uppdaterad 03 mars 2021