Om oss

Vi är en ideell patientförening, politiskt och religiöst obunden som ger stöd, arrangerar föreläsningar och har en samlad erfarenhet av prostatacancer.

Vi är till för män i alla åldrar som har fått diagnosen samt närstående.  Ni andra män och kvinnor som tycker att vi utför ett bra arbete är också välkomna att bli (stöd)medlemmar.    

Föreningen startade i september 2004 och har nu över 750 medlemmar.

Prostatacancerförbundet är vår huvudorganisation med 27 regionala föreningar med ca:
12 000 medlemmar.

Förbundets/ föreningens syfte/mål är att verka för en allmän screening för alla män, öka kunskapen om sjukdomen, verka för ökade vårdresurser och effektivare eftervård/rehabilitering, kortare väntetiderna, samt tillgång av livsförlängande läkemedel oavsett vilket landsting/region man tillhör.

Är du drabbad eller någon närstående?

Bli medlem i vår förening - tillsammans blir vi starkare. 


Senast uppdaterad 14 juni 2020