Om oss

Thumbnail IMG 20200213 194819 (1)

Vi är en ideell patientförening, politiskt och religiöst obunden som ger stöd, arrangerar föreläsningar och har en samlad erfarenhet av prostatacancer.

Vi är till för män i alla åldrar som har fått diagnosen samt närstående.  Ni andra män och kvinnor som tycker att vi utför ett bra arbete är också välkomna att bli (stöd)medlemmar.    

Föreningen startade i september 2004 och har nu ca. 750 medlemmar.

Prostatacancerförbundet är vår huvudorganisation med 27 regionala föreningar med ca:
12 000 medlemmar.

Förbundets/ föreningens syfte/mål är att verka för en allmän screening för alla män, öka kunskapen om sjukdomen, verka för ökade vårdresurser och effektivare eftervård/rehabilitering, kortare väntetiderna, samt tillgång av livsförlängande läkemedel oavsett vilket landsting/region man tillhör.

Är du drabbad eller någon närstående?

Bli medlem i vår förening - tillsammans blir vi starkare. 

Org.nr: 802420-3948


Senast uppdaterad 15 september 2020