Verksamhet

Prostatacancerföreningen Möre är en partipolitiskt och religiöst obunden patientförening för prostatacancerdrabbade och deras anhöriga. Föreningens verksamhetsområde är södra Kalmar län med Öland. Syftet är att på olika sätt stödja prostatacancerdrabbade män och deras anhöriga. Några medlemmar är utbildade för att fungera som stödpersoner. De har erfarenhet av sjukdomen och dess behandlingsmöjligheter och kan berätta om hur andra drabbade har tänkt och reagerat i denna situation. Stödpersonerna har givetvis moralisk tystnadsplikt. De finns under rubriken "Kontakt" och man kan när som helst ringa någon av dem.

Prostatacancerföreningen Möre arrangerar öppna temakvällar där specialister på prostatacancer informerar och leder livliga diskussioner. Det kan röra sig om sjukdomens yttringar, dagens och morgondagens behandlingsmetoder, om påverkan på det dagliga som inkontinens, sexualitet och samliv, om effekter av livsstilen som bra och mindre bra kost. Kunskap om sjukdomen gör den lättare att bära och oron minskar. Man får också ut mer av varje läkarbesök t.ex. vid diskussionen om olika behandlingsmetoder.

Senast uppdaterad 22 februari 2023