Bli medlem

Våra medlemmar är i första hand män i södra Kalmar län med Öland, som
drabbats av prostatacancer och deras anhöriga.

Avgiften för år 2023 är 200 kr per person. Närstående och stödjande medlem betalar bara 100 kr. Som medlem får du inbjudningar till alla våra arrangemang, föreläsningar och träffar i länet.

Du får också tidningen Prostata-Nytt som kommer ut med fyra nummer per år.

Dessutom får du inbjudan att delta i "snackekvällar", där vi diskuterar vår sjukdom, livsstilsfrågor, hälsa samt utbyter erfarenheter.

GDPR - behandling av dina personuppgifter

Prostatacancerförbundet behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, den nya EU-förordningen. Läs våra villkor, som du accepterar genom att du blir medlem.

Länk till GDPR

Senast uppdaterad 09 mars 2023