Kontakt

Någon att prata med …

Har du just fått en diagnos som säger att du har prostatacancer? Eller ligger beskedet om din sjukdom längre tillbaka i tiden? Får du förslag av din läkare på olika behandlingar? Undrar du över framtiden?

Det kan vara till stöd för dig att få prata med någon som har erfarenhet av prostatacancer. Du eller någon av dina anhöriga är välkomna att kontakta våra stödpersoner. De är utbildade och har avlagt tystnadslöfte.

Dan-Åke Tinnert Kalmar
076-1172111

Kjell Johansson Kalmar
070-818 81 92

Anders Håkansson Kalmar
070-518 41 94